Konsept

Vi utvikler og selger unike løsninger for sikring av verdier.

Vi skaper høy nytteverdi for brukerne av våre produkter og all utvikling er basert på innovasjon og intelligente løsninger. Vi dekker det meste av kundens behov for sikkerhet og informasjon med markedets mest fleksible sikkerhetsprodukt.

Vår grunnleggende idé er basert på, og fokus er rettet mot, reduksjon av falske alarmer og analyse og sikker deteksjon av hørbare og ikke hørbare lyder.

Sikkerhet, brukervennlig og kostnadseffektivitet står i høysetet. Vi leverer på en skalerbar plattform for fremtidige løsninger, med blant annet GSM/GPRS/GPS for kommunikasjon og sporing. Mulighetene er mange, sikre, fleksible og skalerbare – med ekstremt lavt strømforbruk.

Alarmen kan opptre selvstendig eller som en del av andre systemer. Den er forhåndsprogrammert og ferdig til bruk fra fabrikk. Enhetens firmware kan oppgraderes online, og er tilpasset det nordiske klimaet.

Med denne filosofien og teknologien i bunnen og med de tilbakemeldingene markedet har gitt oss, har vi brukt våre ressurser og erfaringer til å utvikle en unik modell som vil bidra til å revolusjonere bransjen.

iDTEQ CORE –  hjernen i vår teknologi

iDTEQ CORE er selve hjernen og inneholder de viktigste behovene for brukere i ulike segmenter. Les mer om iDTEQ Core her.

Vi har tilrettelagt pakkeløsninger for ulike segmenter.  Les mer om våre pakkeløsninger her. I tillegg til disse pakkene leverer vi helt skreddersydde løsninger iht. forespørsel.

Alle våre løsninger, enten det er en standardpakke eller skredderløsning, kan knyttes opp mot varsling til en mobil telefon via SMS eller APP, til en WEB eller direkte til en alarmsentral – eller til en kombinasjon av disse.